Thành viên góp ý

Nơi đóng góp ý kiến của đông đảo thành viên, nhằm xây dựng 1 cộng đồng MMO lành mạnh và phát triển