THÔNG BÁO TỪ BQT

Các thông báo mới nhất của BQT sẽ được cập nhật tại Box này hàng ngày, vì vậy các thành viên thường xuyên theo dõi và thực hiện nhé.

Chương trình thi đua MMO

Các chương trình thi đua về doanh số của thành viên MMO được cập nhật tại đây

Thành viên góp ý

Nơi đóng góp ý kiến của đông đảo thành viên, nhằm xây dựng 1 cộng đồng MMO lành mạnh và phát triển

Thông tin sự kiện - Offline - Hội thảo

Nơi cập nhật các thông tin về sự kiện - offline - hội thảo quan trọng của cộng đồng MMO